EN
邮箱验证
您的邮箱:
验 证 码:
LED调光
产品型号 功能描述 所属应用 典型封装
SC51P03C05 内置E2PROM高精度振荡的I/O型低压低功耗MCU LED调光 遥控器 SOP-16-225-1.27 SOP-8-225-1.27
SD7558A说明书 调光信号转化电路 LED调光 SOP-8-225-1.27